Elke therapeut die lid is van de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten), heeft op grond van de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) een klachten regeling. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

Klik hier voor de klachtenregeling van de VNRT

Als u er niet uit komt met de vertrouwenspersoon van de VNRT, kunt u gebruik maken van een onafhankelijke functionaris van de klachtencommissie van de stichting SCAG. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) Deze kijkt en ondersteunt u met uw eventuele onvrede en kijkt met u naar het zoeken van een oplossing.

Klik hier voor verwijzing naar de SCAG website.

scag